Category: บทความงานศิลป์

Category: บทความงานศิลป์

สีหลากหลายชนิดและทฤษฏีของสี
Image June 9, 2016 บทความงานศิลป์ admin

สี หมายถึง ลักษณะแสงสว่างและสิ่งที่ตาเรามองเห็นด้วยตา เช่น สีดำ สีแดง สีเหลือง ฯลฯ สีแต่ล่ะสีจะให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่ต่างกัน สีเป็นปรากฏการณ์ทางด้านสายตา โดยมีการส่องสว่างของแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วทำการสะท้อนเข้าประสาทสัมผัสที่เรติน่าในดวงตาของเรา สมองจะรับรู้และเกิดความเข้าใจเองมาสีนั้นเป็นสีอะไรหรือที่มนุษย์ตกลงกันไว้ มนุษย์จะมีสมองที่แตกต่างกัน ความเข้าใจของแต่ล่ะคนก็ไม่เท่ากันด้วย รวมถึงประสบการณ์และการเรียนรู้ต่างๆ ที่เคยเห็นสีมาก่อนหรือคนที่ตาบอดสีเป็นต้น ควาสำคัญของสี เราได้เห็นสีเป็นส่วนประกอบในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็เห็นแต่สีต่างๆ สีเป็นเหมือนเครื่องดึงดูดให้ราสนใจมากขึ้น ยิ่งสีไหนที่เราชอบแล้วด้วย จะให้ความสึกดีเป็นอย่างมาก ข้าวของเครื่องต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ล้วนแต่ทำสีออกมาให้สะดุดตาเพื่อความต้องการของคนที่ชื่นชอบสีสัน สีมีความสำคัญกับตัวอักษรมาก สมมุติว่าเรานำกระดาบสีน้ำเงินมาแล้วนำสีน้ำเงินไปเขียนบทกระดาษสีน้ำเงินที่เราเตรียมไว้ เราจะมองไม่ค่อยเห็นตัวอักษรนั้นๆ แน่นอน แต่ถ้าเราใช้สีเหลืองก็จะเห็นอักษรนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน เพราะสีมีการตัดกันทำให้มองเห็นจุดเด่นของอีกสีหนึ่งชัดขึ้น จึงเปรียบได้ว่าสีต่างๆ เป็นดึงดูดความสนใจของมนุษย์ได้รอบด้านจริงๆและสีต่างๆ ยังทำให้เกิดอารมณ์แล้วความรู้สึกอีกด้วย อย่างเช่นสีฟ้า มองแล้วรู้สึกสดใส สีเทา ให้ความรู้สึกหม่นหมอง เศร้า เป็นต้น สียังช่วยให้มนุษย์จดจำได้ง่ายมากขึ้นและดีขึ้น สมมุติว่าเราเดินทางไปนอกบ้าน เราจะผ่านสถานที่ต่างๆ มากมายตามทาง สีนั้นจะเป็นจุดสังเกตและจดจำของเรา เมื่อผ่านมาอีกครั้งก็ยังจำสถานที่นี้ได้อยู่

ศิลปะการทอผ้าของไทยในแต่ละภาค
Image May 7, 2016 บทความงานศิลป์ admin

การทอผ้าสำหรับประเทศไทยแล้วมีมาอย่างยาวนานซึ่งการทอผ้านั้นจะอยู่กับชนพื้นบ้านลวดลายและสัญลักษณ์จะบอกถึงความเป็นมาของแต่ละภูมิภาค ไม่เหมือนกันโดยแบ่งออกได้ดั้งนี้ การทอผ้าในภาคต่างๆ ของไทย การทอผ้าในภาคเหนือแถบล้านนาไทย จะอยู่ในแถบจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยจะเรียกตัวเองว่ากลุ่มไทยโยนก ไทยยวน หรือไทยลื้อ โดยเป็นกลุ่มที่มีประวัติการทอผ้ามาตั้งแต่เมื่อก่อนของไทยล้านนา ชอบตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณภูเขาจากความเชื่อของคนในกลุ่ม การทอผ้าที่เป็นเอกลักษณะโดยเฉพาะการทอ ซิ่นตีนจก ผ้าขิต และผ้าที่ใช้เทคนิคเกาะเป็นต้น การทอผ้าในภากลาง จะอยู่ในแถบจังหวัดตอนกลางพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ และ สุโขทัย และภาคกลางตอนล่าง จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี โดยหลักๆจะมีกลุ่มชาวไทยยวนและชาวไทยลาว พวกไทยลาวนั้นมีหลานเผ่าอาทิเช่น พวน โซ่ง ผู้ไท ครั่ง ในส่วนของวัฒนธรรมการทอผ้านั้นจะเป็นของผู้หญิงโดยใช้ลวดลายทำตีนจก และขิตตกแต่งเป็นลวดลาย ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่อในเทศกาลต่าง หมอน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขาวม้า ผ้าห่มเป็นต้น การทอผ้าในภาคอีสาน โดยจะมีความสมบรูณ์ของลำหวย หนองบึงและแม่น้ำ โดนคนในส่วนใหญ่จะเป็นคนในกลุ่มไทยที่มีเชื้อสายลาวของภาคอีสานกระจายอยู่โดยรอบ  โดยมีการทอผ้าทีรู้จักกันดี
Details

จิตรกรรมภาพวาด ศิลปะที่ออกมาจากใจ
Image April 12, 2016 บทความงานศิลป์ admin

จิตรกรรม (painting) ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจิตรกร ที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และจัดองค์ประกอบ ของภาพวาดให้เป็น 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนาออกมา การระบายชั้นของสีลงบนพื้นวัตถุที่มีพื้นราบ ด้วยการจัดวางองค์ประกอบ และรูปทรง เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการ  ลาก ป้าย ขีด ขูด วัตถุ ซึ่งศิลปะรูปแบบนี้สามารถจำแนกได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ -จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) คือภาพวาดเขียน การวางลายเส้น ปัจจุบันได้มีการนพเทคโนโลยีมาใช้ในการวาดภาพ ที่ก้าวหน้า และทันสมัยมากขึ้น ศิลปินที่ใช้การ Drawing ส่วนมากจะเป็นงานประเภท  ภาพวาดล้ายเส้น(ภาพวาดล้ายเส้น) และ การ์ตูน  (cartoon) -จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) การศิลปะที่มีการแตกแขนงไปหลายรูปแบบ แต่องค์ประกอบหลักก็คือการ กระทบต่อวัตถุโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้รูปที่ขนาบกับวัตถุ แยกย่อยเป็น -การเขียนภาพสีน้ำ (Colour Painting)  คือการใช้สีน้ำละลาย และวาดโดยใช้พู่กัน -การเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Painting) คือการเขียนโดยใช้สี่ฝุ่นที่ผสมกับน้ำมันแห้ง ซึ่งสีและรูปแบบของภาพวาดสีต่างๆ จะแตกต่างกันจากการใช้ย้ำมันชนิดต่าง
Details